کتیبه کوروش در کاخی در پاسارگاد

Submitted on ش., 08/21/2021 - 13:08

 

 

 

کورش شاه بزرگ یک هخامنشی –

منبع
tarikhema
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز