کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست فوراً به سرکوب تظاهرکنندگان خاتمه دهد

Submitted on پ., 11/24/2022 - 05:42

قرار است این شورا در نشست امروز خود دربارۀ تشکیل یک گروه تحقیق بین المللی دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران و در پیوند با سرکوب خونین اعتراض های جاری این کشور تصمیم‌گیری کند. جمهوری اسلامی ایران که بسیار نگران از پی آمدهای چنین تصمیمی است نمایندگان ده ها گروه باصطلاح مدنی و اجتماعی را که توسط دولت تهران ساخته شده با خود به نشست این شورا برده و در تلاش است با حمایت روسیه و چین از تعیین گروهی از گزارشگران بین المللی دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران جلوگیری کند.

در سخنان افتتاحیه نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل، فولکر تورک، نه فقط خواستار توقف فوری "خشونت بیهوده و افراطی حکومت ایران در قبال تظاهرکنندگان" شد، بلکه خطاب به رهبران ایران گفت که "روش های قدیمی کسانی که قدرت را قلعۀ محصور می پندارند دیگر عمل نمی کند." رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل سپس تأکید کرد : بالعکس این روش ها بر "وخامت اوضاع می افزایند."

پیشتر وزیر امور خارجۀ آلمان، آنالنا بائربوک، گفته بود که تظاهرکنندگان ایرانی هیچ کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ندارند و صدای آنان در سازمان ملل شنیده نمی شود. به همین خاطر بر شورای حقوق بشر است که صدای خود را در دفاع از حقوق خدشه‌ناپذیر مردم ایران بلند کند.

فولکر تورک در سخنان  امروز خود به دستگیری بیش از چهارده هزار تظاهرکننده ایرانی و محکومیت برخی از آنان به اعدام اعتراض کرد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز