گفت آمریکا ما را از لیست تروریستی دربیاورد مادرم را در میدان آزادی اعدام می‌کنم | گفتم تو از راه دور بیا ...

Submitted on چ., 07/19/2023 - 14:17
منبع
hamshahrionline
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز