بنابر گزارش ماهانه مشاور املاک تورنتو (TREB) که امروز منتشر شد، فروش خانه در جی تی ای در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته بعد از ۵ ماه افزایش، ۱۵ درصد کاهش داشته است.اگرچه قیمت انواع مختلف خانه نسبت به نوامبر سال گذشته ۳.۵ درصد بالا رفته است و به ۷۸۸۳۴۵ دلار رسیده است.

قیمت متوسط خانه در جی تی ای برای سه ماه متوالی به بیش از یک میلیون دلار رسیده است.گزارش ماهیانه ی TREB حاکی از آن است که در شش ماه گذشته در جی تی ای، بالاترین قیمت ها مربوط به ماه جون بوده است که این قیمت تا ۱/۰۳۳/۵۷۴ دلار رسید و در ماه های جولای و آگوست این افزایش قیمت فروکش کرد و به زیر یک میلیون تومان رسید.اما در ماه سپتامبر قیمت به بالای یک میلیون رسید و متوسط قیمت در این ماه ۱/۰۰۸/۷۶۸ دلار شد و این قیمت برای سه ماه متوالی ثابت ماند.

در نوامبر امسال جی تی ای، هنوز سه محدوده ی بزرگ دارد که قیمت ها بالای یک میلیون دلار است. این نواحی شامل
منطقه ی یورک در شمال تورنتو، با متوسط قیمت ۱/۱۰۴/۰۵۱ دلار می باشد.
منطقه ی دیگر هاندرتون در غرب تورنتو با متوسط قیمت ۱/۰۸۰/۹۲۸ دلار می باشد.
و منطقه ی تورنتو با متوسط قیمت ۱/۳۰۱/۳۸۲ دلار می باشد.
در منطقه ی مستغلات تورنتو ده شهر یا منطقه وجود دارد که قیمت متوسط خانه بالا یک میلیون
دلار است.این مناطق به ترتیب زیر می باشند:
۱- Toronto West
2- Toronto Central
3- Howden District.
4- Kewell
5- city of Peel, Aurora
6- King
7- Markham
8- Richmond Hill
9- Vaughan
10- Whitchurch-Stouffville in York

قیمت خانه در مارکهام ۱۵۰ هزاردلار کاهش داشته است و در می سی ساگا ۵۰ هزار دلار افزایش داشته است

آنچنانکه در بالا ذکر شده است قیمت متوسط خانه ها ی غیر متصل در منطقه ی جی تی ای در ماه نوامبر افزایش داشته است.۴۱۶ منطقه رشد ۱.۸ درصدی و ۵۰۹ منطقه رشد ۰.۸
درصدی داشته است.اگرچه قیمت خانه های غیر متصل نشیب و فراز داشته است. در میان این مناطق بازار تا ۵۶/۶۰۲ دلار یا ۵/۳۴ درصد رشد داشته است ولی قیمت دو منطقه ی مارکهام و ریچموندهیل در ناحیه ی یورک شدیدا افت قیمت داشته است.

به گزارش تورنتوپرشنز، در مقایسه با نوامبر گذشته قیمت خانه های غیر متصل در مارکهام به بیش از ۱۵۰/۰۰۰ دلار در سال گذشته تنزل داشته است.قیمت اصلی ۱۵۱۰۰۰ دلار بوده است و نرخ کاهش ۱۱.۳۲ درصد بوده است متوسط قیمت خانه های غیر متصل در ریچموندهیل به بیش از ۱۵۰/۰۰۰ دلار تنزل داشته است و نرخ کاهش سالیانه به ۱۵۳/۳۴۷ دلار می رسد و نرخ
کاهش به ۱۰/۰۴ درصد می رسد.

اگر مقایسه ای در بهترین زمان خرید و فروش در ماه آوریل ۲۰۱۷ انجام شود، قبل از اعمال قانون جدید مالیاتی منطقه ای دولتی، قیمت خانه در ریچموندهیل به ۱/۸۸ میلیون رسید اما در ماه نوامبر امسال ۱/۳۷ دلار افت قیمت داشت که تفاوت قیمت ۵۱۰/۰۰۰ دلار میباشد. با این وجود این پر واضح است که دو ناحیه ی مارکهام و ریچموندهیل داغ ترین بازار جی تی ای می باشد وقیمت خانه بی حدو حساب بالا رفته است و کاهش قیمت بزرگ غیرقابل منتظره نیست
آنچنانکه می گویند هر سربالایی یک سراشیبی نیز دارد و این در معاملات املاک نیز صادق است
تورنتوپرشنز

نوع خبر: