ده سال پس از ورشکستگی برادران Lehman گذشته است. این بزرگترین ورشکستگی تاریخ بود و همچنین باعث بحران مالی جهانی 2008 شد. اما تاثیر آن بر مسکن در کانادا و ایالات متحده چیست؟ امروزه این بحران اقتصادی برای کانادایی های و آمریکایی ها چه معنی می دهد؟

بررسی تغییرات دو بازار در طی ده سال گذشته:
به گزارش تورنتوپرشنز، تحلیلگران با مطالعه ی آمار از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۸ دو کشور را از نظر معاملات ملکی بررسی کرده اند و تعیین کرده اند طی ده سال گذشته شرایط برای کدام بازار معاملات ملکی بدتر بوده است. شاخص های اصلی درنظر گرفته شده متوسط قیمت خانه، اجاره بها، نرخ مالکیت خانه و درآمد متوسط و همچنین توان خرید خانه در هر کشور می باشد.

۱- هر چقدر خانه گرانتر باشد درآمد کمتر است
در آمریکا و کانادا هرگز رشد درآمد با افزایش قیمت خانه برابری نمی کند. علاوه بر آن در کانادا افزایش قیمت خانه دو برابر افزایش قیمت خانه در آمریکاست. در ده سال گذشته درآمد خالص کانادایی ها ۱۵ درصد افزایش یافت و از ۶۱٬۰۷۲ دلار کانادایی به ۷۰٬۳۳۶ دلار رسید درحالیکه متوسط قیمت خانه ۵۶ درصد صعود کرد یعنی ( از ۳۰۴٬۶۶۳ دلار
به ۴۷۵٬۵۹۱ دلار رسید). آنچنانکه انتظار می رفت بازار معاملات ملکی در ونکوور و تورنتو مسئول اصلی این
رشد قیمت بودند.

از سوی دیگر افزایش اجاره بها روند آرامی داشته است.از ۸۰۲ دلار کانادایی در سال ۲۰۰۸ به ۱۰۰۲ دلار کانادایی در سال ۲۰۱۸ رسیده است و اجاره بها تنها رشد ۲۵ درصدی داشته است. اجاره بها در ونکوور و تورنتو هنوز گرانترین اجاره بها در کشور است.

۲- نرخ قدرت خرید و مالکیت خانه پایین آمده است
در هر دو کشور توانایی خرید خانه بدتر شده است و در کانادا در مقایسه با آمریکا وضعیت بدتر است.با وجود این، نرخ مالکیت خانه در کانادای شمالی هنوز بالاست. نرخ مالکیت خانه در کانادا بعد از سال های پایدار و رسیدن به اوج در سال ۲۰۱۱ با رقم ۶۹ درصدی مالکیت برای اولین بار بعد از ۵۰ سال به ۷۶/۸ درصد در سال ۲۰۱۸ نزول کرد.

نرخ توانایی خرید همچنین سقوط کرد و تحقیقات نشان می دهد که از سال ۱۹۹۰ این بدترین وضعیت موجود است.در سال ۲۰۰۸ نرخ توانایی خرید خانه ۴/۹ درصد بود (برای مثال متوسط قیمت فروش خانه تقسیم بر متوسط درآمد سالیانه) و کشور به عنوان کشوری با توانایی خرید بالای مردم برای خرید خانه در لیست قرار گرفت.اما بعد از ده سال این
نرخ به ۶/۸ درصد رسید و کانادا را درلیست کشورهایی قرار دارد که خرید خانه در آن آسان نیست.

تصاویر موجود در مقاله مفهوم تفاوت ها بین بازار معاملات کانادا و آمریکا را بهتر نشان می دهد.
تورنتوپرشنز

نوع خبر: 

بیشترین بازدید اخبار امروز