در حال حاضر مورتگیج گرفتن از مؤسسات خصوصی برای کانادایی هایی که می خواهند خانه بخرند یک اجبار است

Submitted on ش., 07/20/2019 - 11:45
نوع خبر

براساس مطالعه ی انجام شده توسط مورتگیج کانادایی دولت فدرال و شرکت مورتگیج کانادا خریداران کانادایی بیشتر و بیشتر به مؤسسات خصوصی برای گرفتن مورتگیج روی آورده اند.

بر اساس تحقیقاتی که انجام شد، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مؤسسه ی خصوصی مورتگیج در کانادا در سال ۲۰۱۸ وجود داشت که ۱۳ بیلیون دلار تا ۱۴ بیلیون دلار مورتگیج برای خریداران خانه تهیه کرده اند و در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ مورتگیج فراهم آمده ۱۱ بیلیون دلار تا ۱۲ بیلیون دلار بوده است.میزان مورتگیج تهیه شده از مؤسسات خصوصی سریعاً از ۸ بیلیون دلار به ۱۰ بیلیون دلار افزایش یافت.

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، مشتریان شرکت های خصوصی مورتگیج به طور عمومی کسانی هستند که استرس تست را در سیستم بانکی نمی توانند پاس کنند و برای گرفتن مورتگیج واجد شرایط نمی باشند. این نوع مشتریان بعنوان مشتریان با ریسک بالا به حساب می آیند.

در سال ۲۰۱۸ نرخ پیش فرض مورتگیج از مؤسسات خصوصی ۱/۹۳٪ بود که در مقایسه با مورتگیج بانک ۰/۲۵٪ بود. شرکت های مورتگیج خصوصی اساساً بر دو راه برای کاهش ریسکی که خودشان را تهدید می کند، متکی هستند. یکی از این راه ها معمولاً مورتگیج کوتاه مدت برای ۶ ماه تا دو سال ارائه می دهد؛ راه دوم نرخ های مورتگیج بالاست که معمولاً به میزان ۷/۳٪ تا ۱۱٪ بهره می گیرند. بانک های تجاری کانادا نرخ های چند ساله شارژ می کنند که بین ۳/۳٪
تا ۵/۴٪ می باشد.
تورنتوپرشنز

بیشترین بازدید اخبار امروز