پرویز پرستویی از خاطرات کارمندی در دادگستری دهه ۶۰ می‌گوید: عباس قادری را آورده بودند شلاق بزنند! / ویدئو ببینید

Submitted by مهناز on Mon, 05/25/2020 - 12:34
Youtube or facebook videos

عباس_قادری پرویز پرستویی از خاطرات کارمندی در دادگستری دهه ۶۰ می‌گوید: عباس قادری را آورده بودند شلاق بزنند! / ویدئو ببینید

Most viewed topics today