مصاحبه و اجرای زنده پرواز همای برای اولین بار در برنامه تلویزیونی زنده در شب یلدا