شرایط پارک در پارکینگ کامیونیتی سنتر چیست؟

Submitted by saba on Mon, 09/17/2018 - 15:21
انجمن‌ها

یک سؤال در مورد پارک در کامیونیتی سنتر دارم که در کنار مدرسه واقع شده است.
من امروز صبح ماشینم را در کامیونیتی سنتر در پارکینگ پارک کردم بچه هامو گذاشتم مدرسه وقتی برگشتم دیدم یه ماشین دقیقا راه ماشین من و دوتا ماشین دیگه را بسته.
من نمیدونستم باید چکار کنم.رفتم مدرسه به ناظم مدرسه گفتم اون گفت این پارکینگ متعلق به مدرسه هست.گفتم پس چرا هیچ علامتی نیست.بهش گفتم من در پرایوت پارکینگ که مخصوص کارکنان مدرسه هست پارک نکردم. میخواستم بدونم توی این شرایط باید چکار کرد باید به پلیس زنگ زد؟ چون من می خواستم برم سر کار و ماشینم همونجا موند و با اتوبوس رفتم سر کار.

خب اگر مدرسه گفته پارکینگ متعلق به مدرسه هست،‌نباید آنجا پارک کرد ولی این دلیل نمی شود که یک نفر تخلف کند و سه تا ماشین دیگه رو بلاک کنه.
باید به مدرسه گزارش میدادید که راننده ای که راه بقیه را بلاک کرده است پیدا کند.

در مواقعی که مدرسه نیست مثل تابستان ها و مواقعی که کلاس های کامیونیتی سنتر هست میتونید ماشینتون را در پارکینگ مشترک مدرسه و کامیونیتی سنتر بگذارید ولی در مواقعی که مدرسه هست الویت با مدرسه و کارکنان مدرسه هست.
ولی کار این ماشین طوسی که دارم می بینم جلوی سه تا ماشین دیگه پارک کرده اشتباه هست.

Most viewed topics today