خانه های بی سقف فیلم جدید و با کیفیت ایرانی - Roofless Houses Film

Video Category
playlist Title
TPM - Top Persian Movies
videos

فیلم امروز تورنتو پرشنز (خانه های بی سقف) به در خواست نوشین را در لینک زیر مشاهده نمایید
https://www.torontopersians.com/node/799186
همین امشب تماشا کنید! این فیلم فقط برای مدت محدودی قابل مشاهده است!
این فیلم را با دو نفر از دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فیلم سینمایی "عشق خاموش" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/799003
فیلم سینمایی "شاید عشق نبود" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798952
فیلم سینمایی "مصلحت" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798952
فیلم سینمایی "ابلق" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798844
فیلم سینمایی "فرانکفورت ۸ صبح" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798684
فیلم سینمایی "ملاقات خصوصی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798684
فیلم سینمایی "تمساح خونی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798575
فیلم سینمایی "حدود هشت صبح" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798574
فیلم سینمایی "زغال" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798400
فیلم سینمایی "عروس خیابان فرشته" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/798042
فیلم سینمایی "حفره" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/797926
فیلم سینمایی "سه کام حبس" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/797886
فیلم سینمایی "ُمیلیونر میامی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/797781

خلاصه داستان:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲
خانه های بی سقف دارای چهار قصه متنوع است از قشرهای مختلف از جامعه .خانواده‌ های پولدار ،متوسط رو به بالا
و متوسط رو به پایین و پایین شهری ها که هر یک به خاطر انتخاب های غلط زندگی هاشون نابود شدند.
این فیلم تلنگری میزند به جوانان که قبل از هر کاری به ویژه ازدواج کمی تامل کنند

بازیگران:
بابک نوری , هیلا اکرانی , فرانک حمزه ای , عباس بهمنش , هما خاکپاش , نسرین سزاوار , سهیل اکبری , مریم پور بیدادیان ,
ارغوان کردی , سجاد غیاثوند , مائده جزی , مجید صافدل , ماندانا ممحد , طاها پاکزاد

https://www.facebook.com/groups/1153174428138165،
https://www.facebook.com/TorontoPersians.info/
https://twitter.com/ca_persians
آخرین اخبار، جدیدترین ویدئو، موزیک، فارم و ارسال آگهی مجانی در تورنتوپرشنز
https://www.torontopersians.com/

Related videos

Most viewed today