گلبدین حکمتیار در گفتگوی اختصاصی با بی‌بی‌سی: نظام پیشین باید سقوط می‌کرد

Video Category
playlist Title
افغانستان


Related videos

Most viewed today