فوری واکنش تند عبدالله فرخاری به اشرف غنی ،عطا نور ،و امرالله صالح، نقشه غنی از بین بردن استاد عطا

Video Category
playlist Title
داستان های واقعی


Related videos

Most viewed today