روسیه محرومیت ورزشکاران پاراالمپیک از حضور در بازیهای ریو را "ناعادلانه" خواند

Video Category
playlist Title
المپیک ۲۰۱۶ ریو


Related videos

Most viewed today