با وجود موارد نقض آتش بس در سوریه٬ طرفین مصمم به توقف خصومتها هستند

Video Category
playlist Title
بحران سوریه


Related videos

Most viewed today