فیلم امروز تورنتو پرشنز (گره آخر)

Submitted by nahal on ش., 01/23/2021 - 18:58

فیلم امروز تورنتو پرشنز (گره آخر) را به درخواست سمیرا در زیر مشاهده نمایید
همین امشب تماشا کنید! این فیلم فقط برای مدت محدودی قابل مشاهده است!
این فیلم را با دو نفر از دوستان خود به اشتراک بگذارید.
https://www.torontopersians.com/node/747900
برنامه ی همرفیق با اجرای شهاب حسینی و حضور نوید محمد زاده را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/746798
https://www.torontopersians.com/node/746902
فیلم تیغ و ترمه را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/746065
فیلم وانتافه را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/742997
فیلم کار کثیف را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/744920
فیلم رحمان ۱۴۰۰ را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/725656
فیلم سینمایی مهمانخانه ماه نو را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/742578
فیلم سینمایی مطرب را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/740166
فیلم مادری را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/747130
فیلم شاخ به شاخ را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/747293
فیلم عرق سرد را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/747357
فیلم لونه زنبور را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/747556

خلاصه داستان:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱ :
یک مهندس جوان فرش بعد از مدتی به ایران باز میگردد و به همراه نامزدش و پدر نامزدش شروع
به انجام پروژه ای تو لیدی می نماید. اما پس از مدتی طراحی مفقود شده و
یکی از رقبا به قتل میرسد و این شروع جریان تازه ای در فیلم میشود

بازیگران:
پژمان بازغی، نگار فروزنده، بهمن دان،
آرش تاج تهرانی، مسعود سخايی، افشين نخعی و …

به گروه تورنتوپرشنز ملحق شوید:
https://www.facebook.com/groups/1153174428138165
https://www.facebook.com/TorontoPersians.info/
آخرین اخبار، جدیدترین ویدئو، موزیک، فارم و ارسال آگهی مجانی در تورنتوپرشنز
https://www.torontopersians.com/

Most viewed topics today