فیلم امروز تورنتو پرشنز (دوربین)

Submitted by nahal on پ., 12/24/2020 - 21:15

فیلم امروز تورنتو پرشنز (دوربین) را به درخواست ندا در زیر مشاهده نمایید
همین امشب تماشا کنید! این فیلم فقط برای مدت محدودی قابل مشاهده است!
این فیلم را با دو نفر از دوستان خود به اشتراک بگذارید.
https://www.torontopersians.com/node/746209
سریال شرم را در لینک های زیر ببینید:
سریال شرم قسمت بیست و ششم: https://www.torontopersians.com/node/746210
سریال شرم قسمت بیست و پنجم: https://www.torontopersians.com/node/746130
سریال شرم قسمت بیست و چهارم: https://www.torontopersians.com/node/746066
سریال شرم قسمت بیست و سوم: https://www.torontopersians.com/node/745951
سریال شرم قسمت بیست و دوم: https://www.torontopersians.com/node/745776
سریال شرم قسمت بیست و یکم: https://www.torontopersians.com/node/745705
سریال شرم قسمت بیستم: https://www.torontopersians.com/node/745573
سریال شرم قسمت نوزدهم: https://www.torontopersians.com/node/745502
سریال شرم قسمت هجدهم: https://www.torontopersians.com/node/745450
سریال شرم قسمت هفدهم: https://www.torontopersians.com/node/745394
سریال شرم قمت شانزدهم: https://www.torontopersians.com/node/745349
سریال شرم قسمت پانزدهم: https://www.torontopersians.com/node/745348
سریال شرم قسمت چهاردهم: https://www.torontopersians.com/node/745201
سریال شرم قسمت سیزدهم: https://www.torontopersians.com/node/745139
سریال شرم قسمت دوازدهم: https://www.torontopersians.com/node/745140
سریال شرم قسمت یازدهم: https://www.torontopersians.com/node/745025
قسمت دهم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/745024
قسمت نهم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744922
قسمت هشتم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744921
قسمت هفتم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744786
قسمت ششم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744698
قسمت پنجم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744697
قسمت چهارم سریال شرم:https://www.torontopersians.com/node/744576
قسمت سوم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744524
قسمت اول سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744473
قسمت دوم سریال شرم: https://www.torontopersians.com/node/744474

فیلم تیغ و ترمه را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/746065
فیلم وانتافه را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/742997
فیلم کار کثیف را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/744920
فیلم رحمان ۱۴۰۰ را در لینک زیر ببینید:
فیلم سینمایی مهمانخانه ماه نو را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/742578
فیلم سینمایی مطرب را در لینک زیر ببینید:
https://www.torontopersians.com/node/740166
فیلم مسخره باز را در لینک زیر ببینید:
درصورتیکه فیلم قابل مشاهده نبود آن را در لینک زیر مشاهده نمایید:
https://www.torontopersians.com/
به محض دسترسی به فیلم جدید این فیلم در این لینک گذاشته می شود:
https://www.torontopersians.com/

خلاصه داستان:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
داستان دو دوست به نامهای مجید و حامد را روایت می‌کند که درگیر مشکلات یکدیگر می‌شوند
و همین امر آنها را وارد ماجرای پلیسی پیچیده ای می‌کند.
بازیگران:
پوریا پورسرخ، شاهرخ استخری مراغه، رضا رویگری

https://www.facebook.com/groups/1153174428138165
https://www.facebook.com/TorontoPersians.info/

Most viewed topics today