چگونه مردان را عاشق کنیم ؟قسمت ششم

Submitted by jila on پ., 03/29/2012 - 18:35
انجمن‌ها

عشق احمقانه
  در عشق سالم ,تعهد رو به افزایش می رود و امنیت احساسی ایجاد می شود و در عشق احمقانه شما هیچگاه از فرد مقابل خود مطمئن نیستید.شما در حیرت هستید که آیا او واقعاٌ شما را دوست دارد و دلیلش هم اینست که او فقط مقداری از عشقی  که شما به او دارید به شما بر میگرداند و این به این علت است که می خواهد فقط شما را نگه دارد.او به شما نمی گوید که از زندگیش خارج شوید ولی هرگز تمامی عشق خود را نثار شما نمی کند .او به شما  می گوید که مسئولیت یک رابطه را نمی پذیرد و نمی خواهد هم اکنون درگیر یک رابطه شود.اوممکن است جمله عاشقت هستم را به شما بگوید ولی این فقط وقتی معنی می دهد که شما هیچ تقاضایی از وی نداشته باشید.
او بعضی وقتها به شما زنگ میزند و بعضی وقتها نمی زند.او اکثرمواقع دیر می آید.بعضی وقتها به طور کلی پنهان و غیب می شود.و همیشه شما به این امید هستید که عشق خود را روزی به طور کامل از آن خود سازید.شما همیشه در خیالپردازی هستید که او از آن شماست.و در این خیال هستید که او شما را در این عالم بیش از هر کس دیگری دوست دارد.شما همیشه به فکر او هستید و حقیقتاٌ از رابطه با او وقتی با خیال او زندگی می کنید بیشتر
لذت می برید تا وقتی  که با خود او هستید.او فقط کمی شما را فریفته می کند.شما خوشحال یا ناراحت می شوید به اندازه ای که او به شما عشق پرتاب می کند نه این که عشق بورزد.و او شما را در یک ناامنی نگاه خواهد داشت و شما در حاشیه یک رابطه خواهید بود.شما در تحیر هستید که او چگونه این کار را انجام می دهد.و شما این احساس را دارید که احمق انگاشته شده اید.
عشق احمقانه به این دلیل احمقانه است که از ابتدا تعادل نداشته است.شما قادر به عشق ورزی هستید و او نه.هر چه بیشتر از خود برای عشق ورزی مایه میگذارید کمتر دریافت می کنید.و هر چه او کمتر عشق نثارشما می کند شما بیشتر ناامید می شوید.اولین مرحله طرح عشق اینست که شما بتوانید عشق احمقانه را تشخیص دهید و بدانید که این عشق نا سالم و نا امید کننده است.طرح عشق به شما یاد می دهد که چگونه از عشق احمقانه فاصله بگیرید و به این روش شما وقت کمتری را برای یک رابطه نا امید کننده حرام کرده اید.به طور طبیعی مردان نا امید بیشتر رابطه نا امیدانه را ایجاد می کنند.در بخش بعد که مردانی که عشق احمقانه ارائه می دهند را می شناسید و می آموزید چگونه از این مردان دوری کنید.

با تشکر

Most viewed topics today