چگونه مردان را عاشق کنیم ؟قسمت سوم

Submitted by jila on پ., 03/29/2012 - 18:22
انجمن‌ها

راز اینکه یک مرد را عاشق خود سازی برای مدتهای زیادی پنهان بوده است.هر زنی که تا حدودی زیباست می تواند یک مرد را پیدا کند و با وی سکس داشته باشد.اما این چیزی نیست که اکثر زنان می خواهند.و یا حتی چیزی نیست که مردان هم آن را بخواهند.با توجه به آماری که از مردان
Play boy
بدست آمده است سکس در مرحله چهارم بعد از عشق و خانواده و روابط قرار می گیرد.زنان و مردان هر دو چیزی بیش از سکس می خواهند.
   ما به عنوان زن هنگامی که یک مرد به ما می گوید من عاشق تو هستم و هرگز تو را ترک نمی کنم تعهد آخر را می خواهیم. ما یک عشق واقعی چیزی که تا آخر عمر ادامه پیدا کند می خواهیم.این عشق امکان پذیر است اگر شما به روح مردی که می خواهید نفوذ کنید.و طرح عشق به شما آموزش می دهد که چگونه این کار را انجام دهید.
  شما سزاوار تمامی عشقی هستید که باید به شما برگردد.اگرشما دراین لحظه آن عشق را ندارید,پس شما از بزرگترین لذت زندگی محروم بوده اید.
   اگر شما از طرح عشق پیروی کنید و بدون انحراف قدم بردارید _بدون اینکه به چیزهایی که در گذشته همه ما تجربه کرده ایم برگردید_من تضمین میکنم که هیچ کس شکست نخواهد خورد.

چیزهایی که نباید انجام دهید:

خود کشی

  من خود کشی را دو بار تجربه کرده ام.این سخن را یک دختر جذاب بیست و هفت ساله می گوید.من به او گفتم که بدون او نمی توانم زندگی کنم و یک بطری کامل آسپرین را خوردم.من برای یک روز خوابیدم و وقتی بیدار شدم او کنارمن نبود.البته من هدفم این نبود که خودم را بکشم فقط می خواستم او با ترک کردن من احساس گناه کند.
  بسیاری از زنان دست به خودکشی می زنند تا اینکه توجه یک مرد را جلب کنند.البته ممکن است بعضی اوقات موثر واقع شود.بعضی زنان به این طریق می میرند و بعضی دیگر مرد را بدست می آورند البته برای مدت کوتاهی.
  هیچ مردی حاضرنیست با زنی که دست به خودکشی زده است متعهد به زندگی شود.خودکشی معمولاً سعی می کند حس ترحم او را برانگیزد تا زمانی که وی موقعیت فرار از آن زن را پیدا کند.این قضیه در مورد حاملگی ساختگی یا واقعی حقیقت دارد.بخصوص در این دنیا که به راحتی می توان به هر رابطه ای پایان داد.

حاملگی

من به دروغ گفتم که حامله ام.این جمله را یک زن سی ساله زیبا و باهوش که منشی یک دکتر بود به من گفت این بسیار وحشتناک بود زیرا آنچه که او می خواست من انجام دهم این بود که من هر چه سریع تر سقط جنین کنم .او به من پول داد که این کار را انجام دهم به جای این که به من پیشنهاد ازدواج دهد یا اینکه حتی با من بیاید تا اینکه جنین را سقط کنم.
 

Most viewed topics today