پرسش و پاسخهای متداول در مورد هزینه های دولتی جهت تقاضای مهاجرت به کانادا

Submitted by mina on ش., 07/21/2018 - 12:12
انجمن‌ها

1. آیا دولت کانادا هزینه ای جهت تقاضای مهاجرت به کانادا دریافت میکند؟
بله. هزینه قابل پرداخت به دولت کانادا به شرح زیر می باشد:
طبقه کارگر ماهر فدرال(Federal Skilled Worker Class)

2.چه موقع باید هزینه دولت کانادا را پرداخت کنم؟
هزینه دولت کانادا باید همزمان با ارائهتقاضانامه مهاجرت کانادا پرداخت شود، و مبلغ مذکور در هر زمان، قبل از شروع ارزشیابی تقاضانامه توسط مامور ویزای مهاجرت کانادا قابل استرداد است. در صورتی که نیاز به هزینه ی استانی دیگری باشد می توانید در زمان ارائه تقاضانامه به استان آن را پرداخت کنید. هزینه حق اقامت دائم ممکن است در هر زمانی قبل از صدور ویزایمهاجرت کانادای شما (اقامت دائم) پرداخته شود و قابل استرداد است اگر،به هر دلیلی، شما مقیم دائم کانادا نشوید.
3. واحد پولی رایج جهت پرداخت هرینه دولت کانادا چیست؟
تمامی تقاضانامه های ویزای اقامت دائم کانادا به دفاتر مشخص شده ای در کانادا ارائه می شوند، و هزینه ارزیابی این تقاضاها باید به دلار کانادا به دولت پرداخت شود. حق هزینه اقامت دائم (RPRF) ممکن است ، با توجه به شرایط، در داخل یا خارج از کانادا پرداخته شود. درصورتی که قادر باشید خارج از کانادا پرداخت کنید، برای تعیین پول رایج پرداختیباید به دفتر ویزای کانادا که درحال پردازش تقاضا است مراجعه کنید. تقاضا عموما برای ویزای اقامت موقت (visitor)، مجوز کار یا تحصیل به دفاتر ویزای کانادا در خارج از کاناداارائه می شود و شما باید به نزدیک ترین دفتر کانادایی مراجعه کنید.
4. هزینه حق اقامت دائم (Right of Permanent Residence Fee (RPRF)) چیست؟
متقاضی اصلی و همسر یا شریک زندگی قانونی همراه باید هزینه مورد نظررا در هر زمان قبل از صدور ویزای مهاجرت کانادا پرداخت کند. در این زمان، RPRF، در CAD 490 دلار درنظر گرفته می شود. درصورتی که به هر دلیلی متقاضی اصلی یا همسر همراه / شریک قانون مشترک در کانادا به عنوان ساکنان دائم نماند، RPRF به طور کامل قابل استرداد می باشد.
5. اگر در حال حاضر در کانادا باشم، آیا باید RPRF را بپردازم؟
بله.
6. آیا هزینه های دیگری مرتبط با فرایند تقاضای مهاجرت کانادایی وجود دارد؟
ممکن است لازم باشد که هزینه های مربوط به معاینات پزشکی، گواهی محضری و یا ترجمه اسناد به زبان فرانسه یا انگلیسی را بپردازید.
علاوه بر این، طبقFederal Skilled Worker Class متقاضیان لازم است که مدارک تحصیلی خارجی خود را که توسط یکی از دفاترمشخص شده ی مجوز رسمی کانادا برای معادلسازی کانادایی ارزیابی شده است رادر آماده داشته باشند.

Most viewed topics today