دختران وزرا و چک های برگشتی

Submitted by لیلا on س., 05/08/2018 - 11:26

‍ 18.9 میلیارد تومان از چک های دختران وزیر سابق برگشت خورده است!
صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت راموفارمین نشان می دهد که شرکت دختران وزیر سابق به این شرکت، 26.9 میلیارد تومان بدهکار می باشد که 18.9 میلیارد تومان از این مبلغ چک های برگشتی است! شرکت راموفارمین تنها 19 میلیارد تومان از این شرکت اسناد تضمینی در اختیار دارد!

18.9 میلیارد تومان از چک های دختران وزیر سابق برگشت خورده استصورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت راموفارمین نشان می دهد که شرکت دختران وزیر سابق به این شرکت، 26.9 میلیارد تومان بدهکار می باشد که 18.9 میلیارد تومان از این مبلغ چک های برگشتی است! شرکت راموفارمین تنها 19 میلیارد تومان از این شرکت اسناد تضمینی در اختیار دارد!

به گزارش «تابناک اقتصادی»، درست یک سال پیش بود که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که در نقش کاندیدای انتخاباتی ظاهر شده بود به حمایت از دختر متخلف وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم پرداخت و گفت: "یک دختری این وزیر دارد فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط 200 میلیون تومان کل ارزش این لباس ‌هایی بوده که وارد کرده است. یک باره کلانتری می ‌رود و می ‌گیرد و این می ‌شود موضوع مصاحبه معاون قوه قضائیه و کاندیدای ریاست جمهوری".

هر چند که بعداً اسناد و مدارک این تخلف دختر وزیر سابق آموزش و پرورش رو شد اما گویا این، تنها دختر مظلوم و بیکار وزرا نبوده است چرا که دختران یکی دیگر از وزرای دولت یازدهم هم بدهی های کلان و میلیاردی را در زمینه صنعت دارو بالا آورده اند که حالا با شکایت شرکت طلبکار باید برای پاسخگویی به این بدهی میلیاردی به دادگاه بروند.

شرکت پخش توسعه دارویی رسا شرکتی فعال در زمینه پخش دارو است که طبق اسناد زیر متعلق به دختران محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت می باشد.

18.9 میلیارد تومان از چک های دختران وزیر سابق برگشت خورده است

صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت راموفارمین نشان می دهد که مطالبات معوق این شرکت از شرکت پخش رسا به مبلغ 269.2 میلیارد ریال شامل مبلغ 189 میلیارد ریال چک های برگشتی می باشد. به دلیل آن که تعهدات شرکت پخش رسا به شرکت راموفارمین انجام نشده است طبق مفاد قرارداد فی مابین برای حل اختلافات از طریق داوری، شرکت راموفارمین با ارائه اظهارنامه از طریق قوه قضائیه و دادخواست طی پرونده کلاسه 961257 به ترتیب درخواست معرفی داور توسط شرکت پخش رسا و سرداور توسط قوه قضائیه را داشته است که مراحل فوق انجام و داور و سرداور طرفین تعیین شده و جلسه داوری قرار بوده است که در اردیبهشت 97 تشکیل شود. نکته حائز اهمیت در این بین این است که شرکت راموفارمین تنها 190 میلیارد ریال از شرکت پخش رسا اسناد تضمینی در اختیار دارد.

18.9 میلیارد تومان از چک های دختران وزیر سابق برگشت خورده است

اینکه دختران مظلوم و بیکار وزیران باید در این مملکت کار کنند حرفی نیست اما پرسش هایی در این میان به ذهن خطور می کند که جواب آن ها در اختیار مسئولین شرکت راموفارمین است.

اولین پرسش این است که آیا شرکت راموفارمین حاضر بود به شرکت پخش دارویی دیگری که هیچگونه وابستگی به وزرا و مسئولین نداشته و فاقد هر گونه رانتی بود، 269.2 میلیارد تومان دارو با اسناد تضمینی 190 میلیارد ریالی بدهد؟

آیا بهتر نبود هنگامی که سقف پرداخت دارو توسط شرکت راموفارمین به شرکت پخش رسا به 190 میلیارد ریال رسید، دیگر این شرکت به شرکت پخش رسا دارو نمی داد و مراحلی که قرار بود الان طی کند را در آن زمان پیگیری می کرد؟

پاسخ پرسش اول در همین صورت های مالی منتشر شده، موجود است. همان گونه که ملاحظه می گردد (کادر آبی) شرکت راموفارمین از شرکتی به نام شرکت تابان پخش نیکان طلبی به میزان 14.6 میلیارد ریال داشته است که شامل 1.1 میلیارد ریال یک فقره چک برگشتی بوده که به دلیل عدم انجام تعهدات در تسویه بدهی ها در محاکم قضایی اقامه دعوی شده است. نکته جالب این است که شرکت راموفارمین از این شرکت 40 میلیارد ریال اسناد تضمینی دارد!

Most viewed topics today