حرف‌های جنجالی و غیر عادی سلطان سکه در آخرین روزهای زندگی اش