خواهان اطاق اجاره ای

دانشجوی دانشگاه تورنتو هستم.اطاق اجاره ای می خواهم و یا اینکه با یک نفر دانشجو و یا شاغل همخانه شوم
محدوده اطاق داون تاون باشد
سیگار نمی کشم و حیوان نگه نمی دارم
پسر هستم و 25 ساله
لطفا برایم از طریق همین سایت پیام خصوصی ارسال فرمایید

طبقه بندی
تماس
north
رأی دهید
No votes yet