طریقه ارسال آگهی مجانی

طریقه ارسال آگهی مجانی

1-در صفحه اصلی روی دکمه "ارسال آگهی مجانی" کلیک کنید

2-در قسمت "تایتل" جنس مورد نظر را وارد نمایید

3-در قسمت "طبقه بندی"،طبقه بندی کالای خود را مشخص نمایید

برای مثال برای فروش کفش زنانه به قسمت فروشگاه رفته و سپس در قسمت مد کفش زنانه را علامت بزنید

4-در قسمت "توضیح" می توانید در مورد کالای خود توضیح دهید

5-در قسمت "براوز" عکس کالای خود را بارگذاری نمایید

6-در قسمت "تماس" نام خود را وارد نمایید

7- در قسمت "تلفن" شماره تلفن خود را بنویسید

8-در قسمت "شهر" محل زندگی خود را انتخاب نمایید

9-سپس دکمه "ذخیره" را کلیک نمایید