در ماه اکتبر قیمت خانه در سراسر تورنتوی بزرگ در مقایسه با اکتبر سال ۲۰۱۷ افزایش یافت.همچنانکه قیمت ها بالا می رود، فروش کاندو و بازار با ریسک کمتر به این افزایش
قیمت کمک می کند.
هیأت مشاوران املاک تورنتو می گوید:در ماه اکتبر ۲۰۱۸ تعداد ۷۴۹۲ خانه به فروش رفته است که در مقایسه با سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس پیشبینی اولیه فصلی، فروش در مقایسه با سپتامبر 2018 یک درصد کاهش یافته است. در همین حال، قیمت متوسط ​​فروش خانه در ماه اکتبر 807،340 دلار بود که

نسبت به سال گذشته 3.5 درصد از 780،400 دلار افزایش داشته است. قیمت متوسط فروش خانه در ماه اکتبر به میزان یک درصد نسبت به ماه سپتامبر افزایش
قیمت داشته است. قیمت خانه در تورنتو در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به میزان ۱.۹ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته افزایش داشته است. قیمت مرجع کامپوزیت MLS HPI در مقایسه با اکتبر 2017، 2.6 درصد افزایش یافته است. به گزارش تورنتوپرشنز قیمت متوسط ​​یک خانه جداگانه در تورنتو در ماه اکتبر 1.31 میلیون دلار بود. در بقیه GTA ، قیمت متوسط ​​خانه های جداگانه 914،179 دلار بود. بنا به گزارش TREB قیمت کاندومینیوم در سراسر تورنتوی بزرگ از تمام انواع مستغلات نسبت به سال گذشته بیشتر گران شده است.

قیمت متوسط ​​یک آپارتمان در تورنتو در ماه گذشته 603،153 دلار بوده است
که نسبت به سال قبل 8.6 درصد افزایش داشته است. در بقیه GTA ، متوسط ​​قیمت مسکن 461،013 دلار بود که نسبت به سال قبل 5.9 درصد افزایش داشته است.
برای همه GTA، قیمت مسکن در سال گذشته 7.5 درصد افزایش داشته است. هیئت مدیره، که بیش از 52،000 مشاور املاک را نمایندگی می کند، می گوید: قیمت فروش و افزایش قیمت در مقایسه با یک سال قبل کاهش یافته است. در ماه اکتبر امسال ۱۴۴۳۱ خانه برای فروش در لیست وجود داشت که نسبت به اکتبر ۲۰۱۷ به میزان ۲.۷ درصد کاهش نشان داد.

جیسون مرکر رئیس تحلیل بازار گفت:« رشد سالانه در لیست های جدید برای پنج ماه آخر سال تهیه می شود که بیانگر این حقیقت است که لیست کردن خانه ها برای فروش و در نظر گرفتن رشد قیمت آنها «با مشکل مواجه است تام استوری این اطلاعات را «تشویق کننده» نامید به خصوص که در میان معیارهای معرفی شده ی اخیر در پایین آوردن قیمت بازار مؤثر بوده است و این اطلاعات با توجه به تست استرس مورتگیج و نرخ ۱۵ درصد مالیات برای خارجی ها در اونتاریو اطلاعات با ارزشی بوده است.
آنجه ما می بینیم بخصوص در شهرمان تورنتو، افراد ساکن تورنتو تقاضای بالا را همچنان برای خرید خانه حفظ کرده اند طوریکه عوامل دیگر نقش تأثیرگذاری در بازار نخواهند داشت.
تورنتوپرشنز

نوع خبر: