اوتاوا-فروش خانه های کانادایی در ماه اکتبر تنزل داشته است آنچنانکه معاملات محلی واقع در مونترال، ادمونتون و همیلتون- برلینگتون و کل اونتاریو از نصف هم بیشتر رکود داشته است. انجمن معاملات ملکی کانادا می گوید: فروش خانه های ملی از طریق ام ال اس به ۱.۶ درصد در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر تنزل داشته است.

در مقایسه با ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ میزان فروش خانه به ۳/۷درصد کاهش یافته است. آنچنانکه میزان این تنزل در ونکوور و B.C. Fraser Valley بیشتر از تورنتو
و مونترآل بیشتر بوده است. به گزارش تورنتوپرشنز این تنزل قیمت به میزان متوسط فروش خانه در ماه اکتبر به ۱.۵ درصد نسبت به اکتبر سال گذشته می باشد و متوسط قیمت فروش ۴۹۶۸۰۰ دلار می باشد.
به غیر از تورنتوی بزرگ و ونکوورکه دو بازار گرانقیمت کشور هستند، در بقیه ی نقاط متوسط قیمت زیر ۳۸۳۰۰۰ دلار می باشد. تعداد خانه های موجود در لیست فروش نیز در ماه اکتبر به ۱.۱ درصد تنزل یافته است.این تنزل مربوط به تورنتو، کلگری و ویکتوریا می باشد.
تورنتوپرشنز

نوع خبر: