با توجه به افزایش نرخ بهره، صاحبان بیشتر و بیشتر در حال تلاش برای رسیدن به اهداف و پرداخت بدهی های بالا هستند. در گذشته،
صاحب خانه هایی که بدهی های بالایی را جمع آوري می کردند (کارت های اعتباری و غیره) می توانستند این بدهی ها
را هر چند سال چند بار به وام های خود تقسیم کنند، زیرا ارزش های خانه افزایش یافته و واجد شرایط بودن وام مسکن نسبتا آسان بود.

به گزارش تورنتوپرشنز چیزهایی در دو سال گذشته تغییر کرده است. ارزش های خانه دیگر در GTA به سرعت در حال افزایش نیست
و تست تنش وام مسکن که توسط اداره سرپرستی موسسات مالی (OSFI) معرفی شده است، واجد شرایط دریافت وام مسکن شده است.

بسیاری از خریداران به دنبال تقبل بدهی های اضافی هستند هنگامی که می خواهند خانه ی خود را تعمیر کنند و یا بدهی قبلی را پرداخت کنند.این خریداران با توجه به آزمون های استرس جدید برایشان کار با بانک ها سخت است و در نتیجه، خریداران خانه برای برداشتن این مشکل به وام دهنده های خصوصی می روند.

وام دهنده های خصوصی به عنوان قرض دهنده آخرین مأمن برای اکثر خریداران خانه و صاحبان خانه خدمت می کنند. افرادی که طبق دستورالعمل های اعطای وام
به بانک های سنتی واجد شرایط نیستند می توانند از بازار خصوصی که در آن آزمون های استرس اعمال نمی شود، قرض بگیرند. یک مشکل با قرض گرفتن از وام دهندگان خصوصی این است که نرخ بهره آنها بسیار بالاتر از بانک های سنتی است - نرخ بهره می تواند از 7 تا 20 درصد بسته به مالکیت و وام گیرنده باشد.

بنابراین، چه کسانی از این صاحب خانه ها به وام دهنده های خصوصی می روند؟ آیا آنها شبیه صاحبان زیرمجموعه ای در ایالات متحده هستند که اعتبار ضعیف و درآمد ندارند؟
به گفته یک هیئت کارگزاران وام مسکن متخصص در وام های خصوصی که در یک کنفرانس مسکن صحبت کردند، اخیرا حضور داشتم به هیچ وجه اینطور نیست.

آنها صاحبان خانه با شغل های فوق العاده و اعتبار بالا هستند این مالکان که هر ساله بدهی هایی دارند که برای آن تأمین بودجه نکرده اند از قبیل
( تعمیر خانه، جراحی سگ و درس هاکی برای بچه ها).

متأسفانه، با این روند دو مشکل وجود دارد. انتظار می رود که نرخ بهره در عرض چند سال آینده افزایش یابد و این بدین معناست که
خریدارانی که الآن با دشواری مواجه هستند در آینده مشکلات بیشتری پیش رو دارند و اینکه این خریداران چاره ای به جز فروش خانه ی خود ندارند.
مشکل دیگر این است که مقدار پولی که مردم می توانند از خانه خود بیرون بیاورند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند محدود است - مخصوصا در یک بازار که قیمت خانه ها به سرعت در حال افزایش است.
در نهایت، این کار به خوبی انجام می شود و صاحبان آن هیچ انتخابی برای فروش خانه خود ندارند.

صاحبان خانه برای پایان دادن به این اوضاع تنها به نیاز امروز فکر می کنند که این به معنی قرض گرفتن
با بهره بالا نیست.با این اوضاع خانه دارشدن در کانادا و با این چرخه ی اعتباری افراد در جایی که
قیمت های خانه و مدیریت بهره هر روز افزایش می یابد، قرض گرفتن با بهره ی بالا عاقلانه نیست بلکه باید به فکر تأمین مالی
برای پرداخت بدهی ها بود.

تورنتوپرشنز

نوع خبر: