اگرچه فشار بار خرید خانه بر دوش مردم کاهش یافته است، فقط ۱۲٪ مردم در این شهر می توانند خانه بخرند

Submitted on جمعه, 07/05/2019 - 16:39

در گزارش توانایی خرید خانه که توسط رویال بانک کانادا انتشار یافت، این حقیقت آشکار شد که علیرغم کاهش قیمت خانه در بازار شهرهای داغ، توانایی خرید خانه ارتقاء یافته است. اما در کلانشهرهایی مانند ونکوور و تورنتو قیمت خانه هنوز بالاست. هنوز تعداد انگشت شماری از مردم توان خرید خانه را دارند.

بنا بر آخرین گزارش رویال بانک، اگر شش ماه اخیر را مورد مقایسه قرار دهیم و شهرهایی مانند تورنتو، ونکوور و دیگر شهرها را در نظر نگیریم، توان خرید خانه به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

برای مثال: شاخص توان خرید خانه در ونکوور در شش ماه اخیر از ۸۶/۹٪ به ۸۲٪ پایین افتاد در تورنتو این نسبت از ۷۵/۳٪ به ۶۶٪ در شش ماه گذشته تنزل یافت.

بنا بر توضیح آر بی سی، شاخص توان خرید خانه به درصد خریدهای خانوارها و هزینه های خانه از قبیل درصد درآمد خالص خانوار قبل از پرداخت مالیات، پرداخت های مورتگیج، آب و برق و مالیات ملک اشاره دارد.

ساکنان در ونکوور هنوز ۸۲٪ از درآمد خالص قبل از مالیات خودشان را برای خانه تخصیص می دهند تا بتوانند خانه های خود را نگه دارند. صاحبخانه های تورنتو همچنین نیاز دارند که ۶۶٪ درآمد خود را برای هزینه های در ارتباط با خانه بپردازند.

گزارش آر بی سی اینگونه محاسبه می کند که با توجه به شاخص توانایی موجود خرید خانه، فقط ۱۲٪ از صاحبخانه های ونکوور توان خرید خانه با قیمت متوسط را دارند. در تورنتو اوضاع بهتر است و این درصد به ۲۰٪ می رسد.

به عبارت دیگر، در تورنتو فقط یکی از پنج خانواده توان خرید خانه و نگه داشتن خانه را دارد. مؤلفان این گزارش، Robert Hogue and Craig Wright کارشناسان ارشد آر بی سی می باشند و اشاره می کنند که نتایج حاصله استرس تست را در نظر نمی گیرد. اگر این عامل(استرس تست) در نظر گرفته شود، نسبت صاحبخانه هایی که توان خرید خانه را دارند کمتر می شود.

ساکنان تورنتو همیشه فکر می کنند که قیمت خانه در مونترال بسیار کمتر است و به نظر می رسد که خانه خریدن امکان پذیرتر است. اما در حقیقت فقط ۳۶٪ خانوارها در مونترال می توانند خانه های معمولی را بخرند.

در کلگری کمتر از نیمی از ادمونتون و اوتاوا می توانند خرید خانه را تقبل کنند:

با توجه به گزارش، بیش از نیمی از صاحبخانه ها در این مکان ها می توانند خرید خانه را تقبل کنند زیرا قیمت خانه در قسمت هایی از Prairie و شرق آتلانتیک کاهش یافته است و درآمد خانوارها افزایش داشته است.
اطلاعات حاصله از نمودار بالا دریافت شده است.

اگر کل کانادا را در نظر بگیریم، متوسط خانوارهایی که در اولین ربع امسال درآمد خانوار را برای هزینه های خانه استفاده کرده اند ۵۱/۴٪ بوده است که همچنین ۵۳/۹٪ کمتر از شش ماه گذشته است. این نمودار نشان می دهد که توانایی خرید خانه ی کانادایی ها نسبت به شش ماه گذشته افزایش داشته است.

گزارش آربی سی پیش بینی می کند که بانک کانادا نرخ بهره را افزایش نمی دهد زیرا که بی اعتمادی به تجارت جهانی افزایش یافته است. علیرغم بروز نشانه هایی از حرکت بازار به سمت بالا و رسیدن به سطح در این بهار، قیمت خانه در غرب کانادا رو به پایین است و انتظار می رود در ماه های آینده بار خرید خانه بر دوش مردم کمتر شود.
تورنتوپرشنز

نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز